کمبرانی ,کمبرانی امبه

کمبرانی ام
فراموش نمی کنم نام ایل کمبرانی ام 
و می دانم که خمّرم ولی اصل کمبرانی ام
به من بگویید بر خان کلات چه گذشته بود
در آخرین روزهای هجرت ایل کمبرانی ام
فریب تزویرهای زمانه خورده ام ور نه
 تغییرفامیل نبوده در مرام کمبرانی ام
و پشت سیاستهایشان کشیده اند
 چه نقشه هایی برای محو ایل کمبرانی ام
ومن درمقابل با همین دستان تلگرامی ام
دوباره تکثیر می کنم دوام ایل کمبرانی ام
دوباره  خان وصدای تفنگ ومردان بی شکست
 بلندمی کنم همه رابه احترام ایل کمبرانی ام
به روح ناموران طایفه خورده است دانیال قسم
"به اوج خواهد رساند نام طایفه کمبرانی ام"
@Qambarani

منبع اصلی مطلب : طایفه کمبرانی
برچسب ها : کمبرانی ,کمبرانی امبه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دل نوشته-9